Робота з виносками

Одним з елементів документа є виноска.

Виноска— додаткове роз'яснення або посилання на документ-джерело.

їх розміщують під текстом, унизу сторінки або в кін­ці документа. Виноски складаються з двох частин: мар­кера і тексту.

Для створення виноски в тексті необхідно встановити курсор після слова, якого вона стосується, й активі-вати команди Вставка,Ссылка, Сносказ рядка головного меню. Внаслідок цього на екрані дисплея з'явля­вся вікно (рис. 4.19), в якому треба задати параметри:

• у групі Положение визначають тип виноски (зви­чайна або кінцева) та її розташування: в кінці сторінки чи в кінці документа;

• у групі Формат визначають вид маркера виноски: цифри чи символи в порядку зростання; кнопка Символ(1)активізує таблицю символів, з якої можна вибрати інший символ для маркера виноски; також можна змі­нити початковий номер виноски (2) і вказати, якою бу­де нумерація (3) — наскрізною чи починаючи з кожної сторінки або розділу.

Для вилучення виноски слід виділити її маркер у те­ксті й вилучити виноску, натиснувши на клавішу Del.

Вставлення символів у документ

Ця операція використовується для вставлення символів, аналогів яких немає на клавіатурі. Для її вико­нання активізують команди Вставка, Символ, унаслі­док чого на екрані дисплея з'являється вікно, зображе­на рис. 4.20.

У вкладці Символы:

• у списку шрифтів (2) обирають потрібний;

• у таблиці символів обраного шрифту визначають потрібний символ (2);

•активізують кнопку Вставитьі закривають вікно.
Після цього обраний символ з'являється в доку­
менті.

Якщо символ часто вставляють у документ, то йому можна присвоїти комбінацію клавіш. Для цього активі­зують потрібний символ у таблиці символів і натиска­ють на кнопку Сочетание клавиш...(3), після чого на ек­рані дисплея з'являється вікно (рис. 4.21).

У вікні Настройка клавиатурмздійснюють такі опе­рації:

• у полі Новое сочетание клавиш(1)натискають на кла­віші CrtI+ літера або Alt+ літера (наприклад, Alt+ S);

• активізують кнопку Назначить(3);• активізують кнопку Закрмть.

Після цих дій обраний символ (2)можна вставляти в документ за допомогою призначеної комбінації клавіш (наприклад, Alt+ S).


0001942964931906.html
0002036147864750.html
    PR.RU™