Постановка задачі по плануванню перевезення різних вантажів різними видами транспорту

При плануванні перевезень вантажів різних видів різними видами транспорту задача ускладнюється. Проте її можна звести до звичайної транспортної задачі.

Як і в попередньому случає, маємо два пункти постачальників A1, A2, ,AІ – де І номер постачальника, С - вид транспорту, j- номер споживача, l - вид вантажу.

Розділимо кожний з пункту постачальників на два підпункти A11, A12, А21, А22 по видам транспорту, а кожний з пунктів покупців на два підпункти B11, B12, В21 і В22 по видах вантажу. Біля підпунктів постачальників перший індекс - номер пункту, другий - вид транспорту, біля підпунктів споживачів перший індекс-номер пункту, другий - вид вантажу.

Задача має вигляд:

Споживачі Постачальники В1 В2 Наявність вантажу
В11 В12 В21 В22
А1 А11 а1111 с1111 х1111 а1112 с1112 х1112 а1121 с1121 х1121 а1122 с1122 х1122 а11
А12 а1211 с1211 х1211 а1212 с1212 х1212 а1221 с1221 х1221 а1222 с1222 х1222 а12
А2 А21 а2111 с2111 х2111 а2112 с2112 х2112 а2121 с2121 х2121 а2122 с2122 х2122 а21
А22 а2211 с2211 х2211 а2212 с2212 х2212 а2221 с2221 х2221 а2222 с2222 х2222 а22
Потреба у вантажу в11 в12 в21 в22

На відміну від попередньої задачі в цій відома ще величина аikjl- вантажопідйомність транспорту по видах і залежно від вантажу.

Для того, щоб звести цю задачу до класичної транспортної задачі, необхідно зробити наступне:

I. Наявність машин замінити наявністю вантажу. Це робиться шляхом множення вантажопідйомності на кількість машин, тобто вантажопідйомність грає роль коефіцієнта взаємозамінності.

2. Різні вантажі через коефіцієнт замінюванності зводяться умовно до одного виду (у разі однорідності вантажів) або задача розпадається на два самостійних (у разі неоднорідності вантажів).

3. Від чотирьохіндексної задачі переходять до двохіндексної шляхом заміни змінних типу: II - I, 21 - II; 12 - III; 22- IV. і т.д. В цьому випадку і для позначення змінних вибирається інший символ.Задача прийме вигляд:

Споживачі Постачальники В1 В2 Наявність вантажу
В11 В12 В21 В22
А1 АІ а11 с11 х11 а12 с12 х12 а13 с13 х13 а14 с14 х14
АІІ а21 с21 х21 а22 с22 х22 А23 с23 Х23 А24 с24 Х24
А2 АІІІ А31 с31 Х31 А32 с32 Х32 А33 с33 Х33 А34 с34 Х34
АІV А41 с41 Х41 А42 с42 Х42 А431 с43 Х43 А44 с44 Х44
Потреба у вантажу в1 в2 в3 в4

Задача розв'язується будь-яким з методів рішення класичної транспортної задачі. Після рішення задачі необхідно перейти до первинних позначень.


0006955106050656.html
0007072963439511.html
    PR.RU™