Розрахунок затрат на матеріали і запчастини

Вартість основних матеріалів і запасних частин беремо укрупнено в залежності від вартості робіт, які виконуються на дільниці

Со.м. = (0,15 – 0,20) ∙ Ст (4.13)

Со.м. = грн

Сз.ч. = (0,50 – 0,60) ∙ Ст (4.14)

Сз.ч. = грн

де,

Ст – вартість експлуатації і ремонту на дільниці, за вихідними даними.

Складання кошторису накладних витрат

Накладні витрати характеризують ресурси, використані в процесах безпосереднього обслуговування і управління основними процесами виготовлення продукції.

При визначенні загальної суми витрат діяльності підприємства використовуються групування витрат за економічним змістом, незалежно від форми і місця їх віднесення на той чи інший об’єкт . До економічних елементів витрат належать матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, та інше.

У здійсненні виробничого процесу приймають участь такі категорії працюючих:

1) робітники, в тому числі основні і допоміжні;

2) інженерно-технічний персонал;

3) службовці;

4) молодший обслуговуючий персонал.

В зв’язку з переходом на нові умови господарювання відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України, підприємство самостійно визначає структуру, встановлює штати і на державному рівні нормативи чисельності працюючих по підприємству, чи по підрозділах, не розробляється.

Утримання цехового персоналу, ІТП, службовці, МОПФОПадм..в. = 4% від * ФЗПрр. (4.15)

ФОПадм..в. = грн

4.4.2. Амортизація ОВФ.

У процесі використання основних фондів відбувається їх поступове спрацювання, в результаті якого вони втрачають свої споживчі властивості. В зв’язку з цим, вартість використовуваних основних фондів зменшується відповідно до ступеня їх спрацювання.

Під зносом основних фондів розуміють суму амортизації об’єкта основних фондів з початку його корисного використання.

Амортизаційні відрахування на будівлі та споруди.Абс=Вб.сп ∙ На.бс (4.16)

Абс= грн

де,

На.бс – річна норма амортизаційних відрахувань На.бс = 0,05

Амортизаційні відрахування на обладнання та інші фонди.Аоб = (Воб +Він) ∙ На.обл. (4.17)

Аоб = грн

На.обл=0,10

Сумарні амортизаційні відрахуванняА = Абс + Аоб (4.18)

А = грн

4.4.6. Утримання будівель і споруд складає 2% від Вб.сп

Уб.сп. = 2% ∙ Вб.сп (4.19)

Уб.сп. = грн

4.4.7. Утримання обладнання складає 0,5% від Воб

Уобл. = 0,5% ∙ Воб (4.20)

Уобл. = грн

Разом по утриманню будівель і споруд та обладнанняЗу = Уб.сп. + Уобл. (4.21)

Зу = грн

4.4.9. Текучий ремонт споруд і обладнання складає 4% від Вб.сп, Воб

Зтбуд.сп. = 4% ∙ (Вб.сп + Воб) (4.22)

Зтбуд.сп. = грн


0007095545912537.html
0007190789864232.html
    PR.RU™