Основні показники будівельної діяльності.

Інвестиційна та будівельна діяльність.

Основним показником інвестиційної діяльності є обсяг інвестицій в основний капітал (раніше цей показник називався обсяг капітальних вкладень).

До обсягу інвестицій в основний капітал належать такі витрати:

- на будівельні роботи всіх видів;

- на монтажне обладнання;

- на придбання обладнання

- на придбання виробничого інструменту, господарського інвентаря.

Обсяг підрядних робіт включає вартість робіт:

- нового будівництва об"ектів;

- реконструкції;

- розширення;

- технічного переозброєння діючих підприємств;

- капітального та поточного ремонту;

- інших підрядних робіт (пусконаладжувальні, бурові тощо).

Вартість уведених в дію основних фондів- це вартість закінчених і уведених в дію об'єктів виробничого та невиробничого призначення.

До основних узагальнюючих показників регіональної оцінки галузевої виробничої діяльності відносяться:

- виробництво продукції, обсяг інвестицій, обсяг підрядних
робіт на душу населення. В натуральному виразі - це: випуск (виробництво) окремих видів промислової продукції; це виробництво зерна, молока тощо;

це введення в діло навчальних закладів (місць), лікарняних закладів (ліжок) і т.д.

Застосування названих показників обмежене, а широко використовуються відповідні показники у вартісному виразі:

- структура обсягів виробництва галузей за видами економічної діяльності.

Наприклад, всільському господарстві в 2001 році на Дніпропетровщині доля продукції рослинництва становить 46.6%, тваринництва 53,4%.

- структура обсягів виробництва за формами власності;

- показники порівняння регіонів (міста з містом, райони з районами, області з областями, області з державою, тощо);

- індекси відповідних показників виробництва продукції.0010101126207367.html
0010185471379693.html
    PR.RU™